برای نصب نسخه وب اپلیکیشن آکادمی نخبگان بامرورگر موبایل وارد این صفحه بشوید