آکادمی نخبگان

موسسه‌ی آموزشی نخبگان از سال ۱۳۹7 فعالیت خود را در زمینه‌ی آموزش تخصصی توسعه فردی و مهارت های ارتباطی با هدف تبدیل لحظات و پتانسیل های رهجویان مسیر کمال به توانمدی و مهارت های توسعه فردی آغاز کرد

نمادها
شبکه های اجتماعی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://taherielite.ir/?p=3241